PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

 

 

1. Sentiasa bersedia dan berusaha untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada semua pelajar dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang selesa dangan Falsafah Pendidikan Negara.

 

2. memberikan layanan dan perhatian yang adil dan saksama terhadap kebajikan pelajar setiap masa persekolahan

 

3. memberikan hak kepada pelajar mengikut proses pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang selesa dan selamat serta menggunakan peralatan dan kemudahan yang ada di sekolah secara sistematik

 

4. Memberi bimbingan dan peluang kepada semua pelajar menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti, satu persatua/kelab, satu permainan/sukan dan satu aktiviti pakaian seragam setiap minggu.

 

5. memaklumkan kepada ibu bapa mengenai pencapaian pelajar bagi setiap ujian/peperiksaan yang diduduki selepas peperiksaan dijalankan

 

6. Bekerjasama dan berusaha bersama ibubapa untuk memastikan pelajar mengamalkan nilai-nilai murni, berakhlak mulia, berwawasan dan berpegang teguh kepada ajaran agama pada setiap masa.